Tidbokning: 0243-81963
Avboka senast 24 timmar innan avtalad tid.
Sent återbud debiteras.
info.sagatandvard@ptj.se

Hälsosatsningen

Nu kan du även kolla blodtryck och blodsocker på vår mottagning

När du kommer till oss på undersökning kommer vi, förutom att vi som vanligt undersöker din mun, också erbjuda dig en blodtrycksmätning och ett blodsockertest. Blodtryck och blodsocker är nämligen två indikatorer på hur det står till med allmänhälsan. Problemet är att de flesta inte kommer iväg och får sina värden kontrollerade så tidigt och så ofta som de borde. Vi är övertygade om att vi inom tandvården, genom att erbjuda våra patienter dessa enkla tester, kan bidra till tidig upptäckt av hjärtkärlsjukdom och/eller diabetes, eller risk för att utveckla dessa sjukdomar, hos våra patienter.

Har du känd diabetes eller någon typ av hjärtkärlsjukdom – inklusive högt blodtryck – som du eventuellt medicinerar emot, ber vi dig däremot att göra din kontroll hos din egen värdcentral/husläkarmottagning.

Naturligtvis avgör du själv om du vill göra den här hälsotesten.
Vi vill också betona att våra mätningar inte kan ersätta en fullständig hälsokontroll, och vi ställer inte några diagnoser. Skulle vi finna förhöjda värden kommer du att hänvisas eller remitteras till vårdcentral/husläkarmottagning för en säker diagnos.

Hjärtligt välkommen!

Tandläkare Birgitta Davidsson och medarbetare

Kommentarer inaktiverade.